Chuyện thơ ca mùa ôn dịch :”gặp gở của người “làm thơ cõi trên” Bùi Giáng và anh chàng nhạc sĩ”thôi kệ”Trịnh Công Sơn-Vương Tâm

Cuộc gặp gỡ kỳ thú Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng                   *     Cuộc gặp gỡ kỳ thú Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng Sinh thời, người ta nói hai người […]

Read Article →