Chính Tập Cẩm Bình yêu cầu lão Tedros của WHO/OMS chậm công bố thông tin Cúm Vũ Hán (có thể lây nhiễm từ người sang người) đã khiến xẩy ra thảm hoạ hôm nay cho nhân loại !-Daily Mail

China’s president Xi Jinping ‘personally asked WHO to hold back information about human-to-human transmission and delayed the global response by four to six WEEKS’ at the start of the COVID-19 […]

Read Article →