Chuyện VN đã lây qua nước Mỹ(về vụ mua săm thiết bị y tế) :Sau một cái “Tweet” gửi TT Trump người đàn ông nầy đã kiếm được 69 triệu $ US Dollars từ New York cho máy thở (dành cho người bị nhiễm và đang chữa trị Covid-19(Vũ Hán)

SAU MỘT TWEET GỬI TỔNG THỐNG TRUMP, NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐÃ KIẾM ĐƯỢC 69 TRIỆU ĐÔ LA TỪ NEW YORK CHO MÁY THỞ By Rosalind Adams and Ken BensingerPosted […]

Read Article →