BS Bùi Thị Quỳnh Hoa hiện định cư tại Mỹ,con gái đại tá CS Bùi Văn Tùng tiếp nhận đầu hàng của Dương Văn Minh :ngày 30/4 nên gọi là ngày tưởng niệm hàng triệu con người đã hy sinh !!

Con gái Đại tá QĐCS Bùi Văn Tùng( tiếp nhận đầu hàng của Dương Văn Minh ngày 30/4/75),Bùi thị Quỳnh Hoa bác sĩ nói : hãy gọi 30/4 là ngày […]

Read Article →