Thủ đoạn muôn thuở của chú ba Tàu : tìm cách đăng ký bằng sáng chế thuốc “Remsvidir(của Mỹ) trị Covid Vũ Hán” “một ngày sau khi xác định bệnh có thể lây từ người sang người”-Daily Mail

China tried to patent potential coronavirus drug Remsvidir the DAY AFTER Beijing confirmed virus was transmissable between humans On January 21 a patent for commercial use of Remdesivir was filed […]

Read Article →