Những bài thơ của cố BS trẻ Lý Văn Lượng(Li Wenglian) đã nói lên tai hoạ cho nhân loại do Virus Vũ Hán gây ra !!

BÁC SĨ LÝ VĂN LƯỢNG MỘT TÍN HỮU ĐÃ TRUNG TÍN CHO TỚI CUỐI CÙNG Dưới đây là bài thơ của Người Anh Hùng Đã Nói Lên Sự Thật: 我不想當英雄。我還有爹娘,還有孩子,還有懷孕臨產的妻,還有許多的病人在病房。盡管正直換不來善良,盡管䢛途迷茫,可還是要繼續進行,誰讓我選擇了這國這家,多少委屈,等打完這仗,垂淚如雨仰天遠望。 […]

Read Article →