Giữa mùa ôn dịch (Tháng Tư)nhớ lại những đứa bé mồ côi ,khuyết tật trong chiến dịch “Babylift”khi cuộc nội chiến và chiến tranh uỷ nhiệm ngày xưa chấm dứt !-Lê Nguyễn

Lê Nguyễn NHỮNG CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ Một câu chuyện không bao giờ cũ,một sự thực lịch sử xin được nhắc lại với thế hệ trẻ hôm nay. CÁC EM […]

Read Article →