Chuyện của Brett Crozier hạm trưởng hàng không mẫu hạm(tàu sân bay theo cách gọi VN)Thedore Roosevelt đã “nối vòng tay lớn”với VN trong chuyến viếng thăm Đà Nẵng-Trần Giao Thuỷ(ĐCV)

Chuyện Hạm trưởng Brett Crozier Trần Giao Thủy Khi nào mới hết giới nghiêm? Khi nào con người mới qua cơn bấn loạn, thôi ứng xử và suy nghĩ quàng […]

Read Article →