Giữa mùa ôn dịch Trần Mạnh Hảo cho đăng lại phê bình GS Nguyễn Lộc(thầy dạy Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng) sai trái và vô trách nhiệm trong sách giáo khoa truyện Kiều

Tran Manh Hao September 16, 2014 GS. NGUYỄN LỘC TỪNG DẠY ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ĐÃ VIẾT VỀ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU TRONG SÁCH GIÁO KHOA VĂN TRUNG HỌC RẤT SAI […]

Read Article →