Ông tài tử Tàu Hồng Kông(không công nhận đường lưỡi bò)Châu Nhuận Phát dành tài sản hơn 700 triệu Mỹ Kim mần từ thiện để sống cuộc đời bình thường cuối đời !!

Từ thiện gia sản 700 triệu USD Châu Nhuận Phát tự nhận hết thời, ngày ngày đi chợ, chạy bộ với vợ là vui rồi Châu Nhuận Phát sau khi mang […]

Read Article →