Nhà sinh học phân tử người Séc Sonya Pekova nhận xét :”coronavirus(cúm Tàu/cúm Vũ Hán/coronachina/Covid-19 ..) hành xử rất lạ !!?

THÁNG TƯ 6, 2020  BY KIM DUNG/KỲ DUYÊN ‘s blog ST Nhà sinh học phân tử: “coronavirus hành xử rất lạ” Tác giả: theo https://phanphuongdat.com/2020/04/04/nha-sinh-hoc-phan-tu-coronavirus-hanh-xu-rat-la/? Virus biến đổi và thay đổi “áo choàng” […]

Read Article →

LATEST ON CORONAVIRUS April 7/20 7:45 AM Eastern time(USA)

LATEST: CORONAVIRUS DEATH TOLL, INFECTIONS AND RECOVERIES 1,330,805 totalcases73,016 totaldeaths276,671 total UnitedStates**356,942 /10,524Spain135,032/13,169Italy132,547/ 16,523Germany101,8061,/608France98,957/ 8,093Mainland China82,755/ 3,331Iran60,5003,/739United Kingdom52,274 /5,383Turkey30,217/ 649Switzerland 21,657/765 **Includes presumptive casesSources: Johns Hopkins University, WHO and health […]

Read Article →