Phải hỏi tội(quy trách nhiệm) cho Tàu và Tổ Chức Y Tế Quốc Tế(WHO/OMS đứng đầu là lão Tedros người Ethiopia) để Cô Vy lây nhiễm toàn thế giới- Báo The Hill

China and the WHO’s chief: Hold them both accountable for pandemic BY BRADLEY A. THAYER AND LIANCHAO HAN, © Getty Images The World Health Organization (WHO) last week finally declared the coronavirus […]

Read Article →