Nam Hàn(Hàn quốc/Nam Triều Tiên) cho thấy “chế độ dân chủ có thể thành công khi chống Cô Vy Vũ Hán/South Korea shows that democracies can succeed against the coronavirus-Washington Post

South Korea shows that democracies can succeed against the coronavirus By Josh Rogin Columnist March 11, 2020 at 3:00 a.m. PDT Some commentators are arguing that China’s coronavirus response attests to the superiority of […]

Read Article →

Xem tranh hoạ sĩ Pháp Henri de Toulouse-Lautrec

1864-1901 Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa (24 November 1864 – 9 September 1901), commonly known as just Henri de Toulouse-Lautrec (UK: /ˈɒnri də tuːˌluːz loʊˈtrɛk/ ON-ree də too-LOOZ loh-TREK, US: /ɒnˈriː -/ on-REE -⁠, French: [ɑ̃ʁi də tuluz lotʁɛk]), was a French painter, printmaker, draughtsman, caricaturist, and illustrator whose immersion in the colorful […]

Read Article →