Cô Vít(cô Vy)được dùng như một vũ khí chính chị chính em ở Mỹ: Xì Trump đã kích Mike Bloomberg(đảng DC) ở bẩn khi ăn mút tay dễ lây bệnh!!?

Trump tweets video of Bloomberg licking his ‘dirty’ fingers, in apparent coronavirus warning ‘Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself!’ The president […]

Read Article →