Số phận long đong của ca khúc sau cùng của Văn Cao”Mùa xuân đầu tiên” vì..Từ đây người vẫn chưa biết quê người, Từ đây người vẫn chưa biết thương người và Từ đây người vẫn chưa biết yêu người. ????

Số phận long đong của ca khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên” – Tuyệt tác sau cùng của nhạc sĩ Văn Cao Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én vềMùa bình […]

Read Article →