Nhân kỷ niệm 46 năm ngày hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 ngày Nguỵ Văn Thà và đồng đội hy sinh chống giặc Tàu,đọc lại bài thơ “Người anh hùng họ Nguỵ” của Trần Mạnh Hảo

Tran Manh Hao 19/1/2016 NHÂN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1-1974 — 19-1-2016 : KHI GIẶC TRUNG CỘNG TRÀN VÀO CHIẾM ĐẢO, ĐÃ BỊ HẢI QUÂN […]

Read Article →