Chuyện dân chủ(chính trị)của(đế quốc giẫy chết)Mỹ: cảnh trang trọng ,lạ lùng và hiếm hoi khi Hạ Viện đệ trình Thượng Viện văn kiện “truất phế Tổng Thống”-Washington Post

The rare and bizarre ritual of marching the impeachment articles from the House to the Senate House managers deliver impeachment articles to SenateThe seven House impeachment managers delivered the two […]

Read Article →