Một ông “tiến sĩ” đề nghị phải có chứng chỉ “tiền hôn nhân”(giống như qua khoá học hôn phối của Công giáo) mới được đăng ký kết hôn !!?

Đề xuất có chứng chỉ ‘tiền hôn nhân’ mới được đăng ký kết hôn Lê Hiệp lehiepthanhnien@gmail.com 17:09 – 13/01/2020 Thanh Niên Online Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện […]

Read Article →