Tam quyền phân lập kiểu Mỹ: Hạ Viện(đa số ĐB Đảng Dân Chủ)thông qua biện pháp hạn chế quyền của Trump trong chuyện chiến tranh với 1 Răn(Iran)

House approves measure limiting Trump’s authority to take further military action against Iran By Karoun Demirjian  The House voted Thursday to prevent President Trump from taking additional military action against Iran, […]

Read Article →