Đọc truyện ngắn “Sau ngày ma chết”của Quang Trung Dinh nhân dịp Ô Trần Viết Ngãi-CT Hội Năng Lượng VN khuyến cáo các tỉnh phía Nam không chống đối việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện(chạy bằng than)

Như Không Quang Trung Dinh SAU NGÀY MA CHẾT ( Truyện ngắn này đã được chọn đăng trên TỔNG TẬP 43 NĂM VĂN HỌC VN HẢI NGOẠI được phát hành […]

Read Article →