Chuyện xứ tư bản :Một ông di dân mần nghề xây dựng trúng số độc đắc 105 triệu Bảng Anh nhưng vẫn giữ lời hứa hoàn tất công trình với thân chủ-Daily Mails

Back to grind! Builder who won £105m Lotto jackpot is pictured heading off to fulfill promises of finishing customers’ jobs despite becoming Britain’s ninth-biggest winner Steve and Lenka Thomson are […]

Read Article →