Tài liệu lịch sử(để đề phòng hiện tại) :Tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam : Thủ đoạn của Minh Thành Tổ trong cuộc chiến tranh xâm lược 1406-1407- Nguyễn Huệ Chi

Tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam :Thủ đoạn của Minh Thành Tổtrong cuộc chiến tranh xâm lược1406-1407 Nguyễn Huệ Chi Lời dẫn của BBT Diễn Đàn Forum ( […]

Read Article →