Hãy để lòng nhân ái reo vang: Vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Je Yong,người đã bất tuân lệnh công ty cứu 96 thuyền nhân VN năm 1985

Hãy để lòng nhân ái reo vang: Vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Yong Trangđài Glassey-Trầnguyễn 96 thuyển nhân được thuyền trưởng Jeon Yong cứu 1. Cha về với Biển […]

Read Article →