Tưởng niệm đồng bào không may mắn hôm nay khi ra đi đừng quên tưởng nhớ non nửa triệu người bỏ thây trên biển cả,bị cướp bóc,hãm hiếp,bị bắt mất tích và mồ chôn tập thể xứ người ngày xưa…(thuyền nhân)

NGÀY NAY NGÀY XƯA bí ghi ơn của những thuyền nhân bị yêu cầu đập bỏ Một bé thuyền nhân bị bắt mất tích mộ 10 cô gái bị hãi […]

Read Article →