“con nhãi ranh 16 tuổi”(ngôn ngữ của AK 47 nguyễn văn minh) dám đặt câu hỏi trước các lãnh đạo thế giới “How dare you ?”về coi thường biến đổi khía hậu của trái đất !!

Greta Thunberg, After Pointed U.N. Speech, Faces Attacks From the Right The young climate activist was widely celebrated after her speech at the United Nations. But critics have said she […]

Read Article →