Dù giàu có và hùng mạnh nhất thế giới nhưng(đế quốc giẫy chết)Mỹ cũng điên đầu về vấn đề “vô gia cư”(homeless) nhất là tại các thành phố lớn của Cali

Trump Admin. Takes Steps To Fight The Calif. Homelessness Crisis OAN NewsroomUPDATED 10:04 AM PT — Thursday, September 12, 2019 The Trump administration is ready to help tackle California’s homelessness […]

Read Article →