“Vùng lên hãy những nô lệ của thế gian !”(Quốc tế ca):Bộ Công an khám xét trụ sở Mobifone(thương vụ AVG của hai ông “tự chuyển biến,tự chuyển hoá”Nhân Tuấn/Bắc Sơn…)

Bộ Công an khám xét trụ sở MobiFone Tác giả: Xuân Trường Tối nay 26/8, nhiều xe biển xanh có mặt và lực lượng công an khám xét trụ sở tòa […]

Read Article →

Báo ParisMatch cho rằng thành phố Biarritz(vùng Basque),nơi có hội nghị của 7 quốc gia tư bản bóc lột(G7)thế giới là “thủ đô của thế giới/Capitale du monde !!

Biarritz, capitale du monde  Paris Match | Publié le 20/08/2019 à Guillaume Durand Le G7 va vider la grande plage de ses estivants pour raisons de sécurité. Un honneur pour la ville […]

Read Article →