Những nhà sản xuất(đầu tư) Tàu chuyển vốn đầu tư sang các quốc gia khác vì thương chiến với Mỹ/Goodbye China: Chinese manufacturers follow multinationals out the door

Goodbye China: Chinese manufacturers follow multinationals out the door Companies look to Vietnam and beyond amid protracted trade war and rising costs at home CK TAN, Nikkei staff writer August […]

Read Article →