Thâu rầu(thôi rồi) nẫu (hùng hùng hổ hổ một thời)chết rồi !!:quan kách mệnh hữu sản Trần Bắc Hà(trùm ngân hàng gốc nẫu)”băng hà”trong trại giam-Chó chết có hết chuyện không ??

Ông ‘trùm’ ngân hàng Trần Bắc Hà chết trong trại giam 18/07/2019   Ông Trần Bắc Hà, người từng được coi là biểu tượng nhưng cũng là tai tiếng trong […]

Read Article →