Xi makes waves in South China Sea ahead of summer conclave/Hoàng Đế Tập tạo sóng(dư luận) trước Hội Nghị nghỉ dưỡng mùa hè (của các cựu và tân lãnh đạo giai cấp hữ sản Tàu !!)

Xi makes waves in South China Sea ahead of summer conclave KATSUJI NAKAZAWA ‘Missile test’ around time of G-20 shows posturing to elders going to Beidaihe TOKYO — When Xi […]

Read Article →