Không phải “những nụ cười đám cưới với cuộc đời” mà là những nụ cười trong lễ “tiếp nhận 12 dự án thua lỗ do quản trị kém mồ hôi nước mắt của nhân dân”(tiền chùa =OPM)

phê tê bốc Nguyễn Đình Bổn(&Tin le Trung) Những nụ cười phi nhân của các quan “kách mệnh hữu sản” Đây là hình ảnh trong cái gọi là lễ ký […]

Read Article →