Nghề “ăn tới mần lui”mò bắt con trìa mỡ(hến biển) của dân làng An Bằng/Thuận an Huế ngày xưa trước khi vượt biên “quy mã”(qua Mỹ);người ở lại vẫn còn vất vả mưu sinh sau mấy mươi năm !!

Hà Nguyên(báo Thừa Thiên Huế) Nghề “ăn tới, làm lui” bắt con trìa mỡ Vùng cửa biển Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) – nơi giao thoa con nước […]

Read Article →