Xem lại thành phố “ma” (mồ mã sang chãnh,hơn vua chúa ngày xưa ,khoe mẽ…) của ngư dân làng An Bằng Thuận An Huế(vượt biển sau 30/4/75) xây dựng bằng …lợi tức hợp pháp và bất hợp pháp tại(đế quốc giẫy chết)Mỹ !!

Thành phố ma “siêu sang” ở Việt Nam !! HT Phước Thành phố ma An Bằng là một làng chài nhỏ của An Bằng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế của Việt […]

Read Article →