“Chính chị chính em “xứ (đế quốc giẫy chết)Mỹ(không dân chủ gấp triệu lần như ta) :Nancy Pelosi Đảng Dân Chủ(Chủ Tịch Hạ Viện)bà là ai ??-Who is Nancy Pelosi ?

Tài liệu Nancy Pelosi AMERICAN FEMALE POLITICIAN Britannica Nancy Pelosi, née Nancy Patricia D’Alesandro, (born March 26, 1940, Baltimore, Maryland, U.S.), American Democratic politician who was a congresswoman from California in the U.S. House of Representatives (1987– ), where […]

Read Article →