Quán triệt bài phát biểu của Trưởng Ban tuyên giáo:“Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta-“Dương Quốc Chính

Quán triệt bài phát biểu của Trưởng Ban tuyên giáo Dương Quốc Chính 6-7-2019 Hai hôm trước, anh Thưởng có bài phát biểu dài 75 phút để quán triệt nghị […]

Read Article →