Cậu Trum nói với cậu Ủn(khi đặt chân trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên) “Không ai cố gắng xâm nhập vào quốc gia của cậu”/Trump Praises Kim on Immigration: “No One Is Trying to Get Into Your Country”*

The New Yorker Trump Praises Kim on Immigration: Trump Praises Kim on Immigration: “No One Is Trying to Get Into Your Country” By Andy Borowitz July 1, 2019 NORTH KOREA […]

Read Article →

Baffled by Trump, Chinese propagandists waffle ahead of Osaka/bị Đại Xì Trum tạo bối rối(baffled) những tuyên truyền của Tàu phải vận dụng thân Mỹ trước thềm Hội Nghi G20 tại Osaka Nhật

While Donald Trump has done more to earn a reputation of being unpredictable, Xi Jinping has spent the past few months alternating between being hostile and friendly toward his trade war sparring […]

Read Article →