Một “hồng vệ binh Tàu 9X thời Hoàng Đế Tập ” bỏ ra trên 100 tỷ VND để ăn sáng với tên “đại tư bản bóc lột giá trị thặng dư Mỹ” Warren Buffet:từ thiện hay một loại selfie??

Anh chàng 9X chi trên 100 tỷ để ăn trưa cùng Warren Buffett: Người bình thường xem trọng giá cả, người thông minh xem trọng giá trị 21/06/2019 12:40 PM | SỐNG622 […]

Read Article →