Một bà VN kể vào những ngày cuối cùng của chế độ Miền Nam bà đã (ba que xỏ lá) gởi 6 đứa con vào viện mồ côi để chúng được qua Mỹ “ăn bơ thừa sữa cặn” và nay chúng đã trưởng thành và thành đạt -Trương Lệ Chi

Gửi con vô Viện Mồ Côi để chúng đi Mỹ (khi có hàng trăm ngàn hàng triệu trẻ không may chết vì chiến tranh ,trên đường theo bố mẹ vượt biển […]

Read Article →