Khi bóng đá(đá banh)là “sức mạnh của dân tộc”:xem những “cá thể” viết báo bây giờ “nổ” ,ví đội banh như những “binh đoàn và sấm vang chớp dật”-Thời đại “Xuân tóc đỏ tái sinh “??

phê tê bốc Lê Hoàng Tuấn Kiệt Sống ở xứ sở mà nổ, tự sướng và trâng tráo đã thành một thứ văn hóa, thành thử tôi chả mảy may […]

Read Article →