Tưởng niệm ngày 6-6-1944(D Day) 75 năm về trước quân Đồng Minh đổ bộ lên bãi biển Normandie “giải phóng “Nước Pháp và xúc tiến chấm dứt Thế Chiến II tại Âu Châu

Tài liệu lịch sử In the military, D-Day is the day on which a combat attack or operation is to be initiated. The best known D-Day is during World War II, on June 6, […]

Read Article →