Hết rồi “thép đã tôi thế đấy của Pavel Korchagin”(nhân vật hư cấu) mà chỉ có “tiền và đô la đã tôi thế đấy” bây chừ :Đi tìm nhân cách đã mất của người Việt-Trần Thành Nam

Đi tìm nhân cách đã mất của người Việt Trần Thành Nam Hôm nay, trong bài giảng cho những người trẻ về niềm tin vào con người từ đâu ra […]

Read Article →