Chuyện hài hước : Giám Đốc Sở thi(nâng ngạch) lại công chức sợ bị…trượt !!!(hậu quả của “có hồng”mà không “có chuyên”,bằng cấp đểu giả !?

Giám đốc sở nên được xét thẳng chuyên viên cao cấp chứ thi họ rất sợ… trượt Vũ Hân vuhanbc@gmail.com 24/05/2019 24 THANH NIÊN ONLINE Đại biểu đề nghị nên quy định để cán […]

Read Article →

(Ông thọc gậy bánh xe thơ văn)Trần Mạnh Hảo viết về ông “ngủ thập niên tiền nhị thập tam “Nguyễn Công Trứ của xứ địa linh nhân kiệt Hà Tĩnh(khi chưa có thạc sĩ (!!??)Võ Kim Cự

Lại một thi hào quê Hà Tĩnh Tran Manh Hao April 21, 2016 Nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Công Trứ ( 19/12/1778-19/12/2018) : NGUYỄN CÔNG […]

Read Article →