Có phải Đại Xì Trum đang thua Hoàng ĐẾ Tập trong thương chiến ?/Is the United States losing the trade war with China?

Ý kiến ý cò của tờ báo không thiện cảm với Trump

Is the United States losing the trade war with China?

American and Chinese flags side by side at a hotel in Beijing in 2012. (Andy Wong/AP)

By Robert J. Samuelson

(không phải kinh tế gia của sách kinh tế mà tui học ngày xưa ?)

Columnist May 15

The Trump administration is going about its trade war with China all wrong. Its strategy and tactics are muddled. If President Trump were a general watching the battle unfold, what he’d see is his troops getting slaughtered, while the enemy, though suffering casualties, was holding most of its positions.

Trump has two goals, says William Reinsch, a trade expert at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), a nonpartisan think tank. The first is to reduce the United States’ huge goods trade deficit with China, which was $419 billion in 2018. As Reinsch notes, most economists discount the importance of this. If the deficit declines through temporary purchases from the United States, the effect may fade with time.

Trump’s second goal is more significant. It is to suppress the most anti-competitive aspects of China’s state capitalism, which aims to make Chinese firms the world leaders in most high-technology industries. These include robotics, pharmaceuticals, autonomous vehicles, biomedicine, semiconductors and others. Here, the talks have failed.

The United States has claimed that Beijing has rigged the competition in favor of its firms through government subsidies, the theft or coerced transfers of new technologies and outright discrimination against foreign firms doing business in China.

Consider semiconductors as a case in point. These are the tiny computer chips that govern virtually all digital services.

At present, U.S. firms are the world leaders in semiconductor design and technology, accounting for roughly half of all world revenue in chip sales (46 percent in 2017), according to data from the Semiconductor Industry Association (SIA), an industry trade group.

Other countries lag, the SIA reports. South Korean firms are second with 22 percent of world sales, followed by companies from Japan at 10 percent, the European Union at 9 percent, Taiwan at 6 percent and China at 5 percent. The United States also has a trade surplus in semiconductors, which is the fourth largest U.S. export, behind aircraft, refined oil products and crude oil. In 2018, the U.S. trade surplus in semiconductors was $4.5 billion, says SIA.

But China has vowed to expand its global market share by constructing new semiconductor plants (called “fabs”) and embracing the latest chip-making technologies. It’s unclear how much, if at all, China plans rely on technologies stolen or coerced from U.S. firms. Late last year, the Justice Department indicted a Chinese firm, Fujian Jinhua, for allegedly stealing trade secrets from a major U.S. chipmaker, Micron.

The U.S. industry fears that a surge in subsidized Chinese chip-making plants will create surplus capacity that will drive down prices and profits, putting unsubsidized foreign firms at a huge disadvantage. That has been the pattern in older technologies such as steel, says the CSIS’s Reinsch.

The trade negotiations have apparently made little headway in resolving these issues. Meanwhile, the tariffs that the United States has imposed on China’s exports may hurt U.S. consumers. So far, the Trump administration has announced 25 percent tariffs on $250 billion of Chinese exports to the United States and has threatened higher tariffs on another $300 billion, covering virtually all Chinese exports to the United States.

The crucial question is who bears the burden of the higher prices created by the tariffs. According to Gary Hufbauer of the Peterson Institute for International Economics, U.S. consumers ultimately shoulder most costs. The tariffs simply get embedded in the products’ final prices. Hufbauer estimates that if $500 billion in Chinese exports are hit with a 25 percent tariff, the annual cost for a three-person household would be $2,200. The existing tariffs cover about half of that. Hufbauer’s estimate also assumes that, shielded from import competition, U.S.-based firms would raise some domestic prices.

What the United States should have done is create a global coalition of major trading countries — itself, the European Union, Japan and other advanced societies — that would negotiate limits on subsidies, coerced technology transfers and a level playing field for competition between domestic and foreign firms. If China violated the rules and refused to join, the other countries could take action against its exports.

But this sensible approach was virtually eliminated when Trump decided to pull out of the Trans-Pacific Partnership, a trade agreement that could have done just that. Instead, we have a system that, through high tariffs, imposes the equivalent of a tax on American citizens to implement a trade policy that favors China.

Có phải Hoa Kỳ đang thua cuộc chiến thương mại với Tàu ???

Bởi Robert J. Samuelson

Chính quyền Trump đang đi về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đều sai. Chiến lược và chiến thuật của nó bị rối loạn. Nếu Tổng thống Trump là một vị tướng theo dõi trận chiến diễn ra, thì những gì ông thấy là quân đội của mình bị tàn sát, trong khi kẻ thù, mặc dù chịu thương vong, đang nắm giữ hầu hết các vị trí của nó.

Trump có hai mục tiêu, theo William Reinsch, một chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một nhóm chuyên gia cố vấn phi đảng phái. Đầu tiên là giảm thâm hụt thương mại hàng hóa khổng lồ của Hoa Kỳ với Trung Quốc, vốn là $ 419 tỷ trong năm 2018. Như Reinsch lưu ý, hầu hết các nhà kinh tế đều giảm giá tầm quan trọng của việc này. Nếu thâm hụt giảm qua mua hàng tạm thời từ Hoa Kỳ, hiệu ứng có thể giảm dần theo thời gian.

Mục tiêu thứ hai của Trump có ý nghĩa hơn. Đó là để đàn áp các khía cạnh chống cạnh tranh nhất của chủ nghĩa tư bản nhà nước của Trung Quốc, nhằm mục đích đưa các công ty Trung Quốc trở thành nhà lãnh đạo thế giới trong hầu hết các ngành công nghệ cao. Chúng bao gồm robot, dược phẩm, xe tự hành, y sinh, chất bán dẫn và những thứ khác. Ở đây, các cuộc đàm phán đã thất bại .

Hoa Kỳ tuyên bố rằng Bắc Kinh đã gian lận cạnh tranh có lợi cho các công ty của mình thông qua trợ cấp của chính phủ, trộm cắp hoặc ép buộc chuyển giao công nghệ mới và phân biệt đối xử hoàn toàn với các công ty nước ngoài kinh doanh tại Trung Quốc.

Hãy xem xét các chất bán dẫn như một trường hợp tại điểm. Đây là những con chip máy tính nhỏ bé chi phối hầu như tất cả các dịch vụ kỹ thuật số.

Hiện tại, các công ty Mỹ là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và công nghệ bán dẫn, chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu thế giới về doanh số chip (46% trong năm 2017), theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA), một nhóm thương mại ngành công nghiệp.

Các nước khác tụt hậu, các báo cáo của SIA. Các công ty Hàn Quốc đứng thứ hai với 22% doanh số thế giới, tiếp theo là các công ty từ Nhật Bản ở mức 10%, Liên minh châu Âu là 9%, Đài Loan là 6% và Trung Quốc là 5%. Hoa Kỳ cũng có thặng dư thương mại về chất bán dẫn, là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của Mỹ, sau máy bay, các sản phẩm dầu tinh chế và dầu thô. Năm 2018, thặng dư thương mại của Mỹ trong chất bán dẫn là 4,5 tỷ đô la, SIA nói.

Nhưng Trung Quốc đã tuyên bố sẽ mở rộng thị phần toàn cầu bằng cách xây dựng các nhà máy bán dẫn mới (được gọi là fab fab ) và áp dụng các công nghệ sản xuất chip mới nhất. Không rõ có bao nhiêu, nếu có, các kế hoạch của Trung Quốc dựa vào các công nghệ bị đánh cắp hoặc ép buộc từ các công ty Mỹ. Cuối năm ngoái, Bộ Tư pháp đã truy tố một công ty Trung Quốc, Phúc Kiến Kim Hoa, vì cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại từ một nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, Micron.

Ngành công nghiệp Mỹ lo ngại rằng sự gia tăng các nhà máy sản xuất chip Trung Quốc được trợ cấp sẽ tạo ra công suất dư thừa sẽ làm giảm giá và lợi nhuận, khiến các công ty nước ngoài không được trợ cấp gặp bất lợi lớn. Đó là mô hình trong các công nghệ cũ hơn như thép, Reinsch của CSIS nói.

Các cuộc đàm phán thương mại rõ ràng đã có những bước tiến nhỏ trong việc giải quyết các vấn đề này. Trong khi đó, thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc có thể làm tổn thương người tiêu dùng Mỹ. Cho đến nay, chính quyền Trump đã công bố mức thuế 25% đối với 250 tỷ đô la xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ và đe dọa mức thuế cao hơn đối với 300 tỷ đô la khác, bao gồm hầu như tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

Câu hỏi quan trọng là ai chịu gánh nặng của giá cao hơn được tạo ra bởi thuế quan. Theo Gary Hufbauer của Viện kinh tế quốc tế Peterson, người tiêu dùng Mỹ cuối cùng phải gánh chịu hầu hết các chi phí. Thuế quan chỉ đơn giản là được nhúng trong giá cuối cùng của sản phẩm. Hufbauer ước tính rằng nếu 500 tỷ đô la xuất khẩu của Trung Quốc bị áp thuế 25%, chi phí hàng năm cho một hộ gia đình ba người sẽ là 2.200 đô la. Các mức thuế hiện có bao gồm khoảng một nửa số đó. Ước tính của Hufbauer cũng cho rằng, được bảo vệ khỏi cạnh tranh nhập khẩu, các công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ tăng một số giá trong nước.

Những gì Hoa Kỳ nên làm là tạo ra một liên minh toàn cầu của các nước thương mại lớn – chính nó, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và các xã hội tiên tiến khác – sẽ đàm phán các giới hạn về trợ cấp, chuyển giao công nghệ cưỡng chế và một sân chơi bình đẳng để cạnh tranh giữa trong và ngoài nước các công ty. Nếu Trung Quốc vi phạm các quy tắc và từ chối tham gia, các quốc gia khác có thể có hành động chống lại xuất khẩu của nước này.

Nhưng cách tiếp cận hợp lý này hầu như đã bị loại bỏ khi Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại có thể đã làm được điều đó. Thay vào đó, chúng ta có một hệ thống, thông qua mức thuế cao, áp đặt mức thuế tương đương với công dân Mỹ để thực hiện chính sách thương mại có lợi cho Trung Quốc.


Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.