Ký sự/tài liệu du lịch :thăm viếng thành phố(thể thao mùa đông) Bourg-Saint-Maurice vùng Savoie / Auvergne-Rhônes-Alpes của Pháp

Giới thiệu sơ lược Cũng trong hai chuyến(2004-2006) làm “Việt ba lô”,conchimgiakontum đã được hân hạnh hai lần đến thành phố thể thao Bourg-Saint-Maurice trên vùng Cao Nguyên Savoie,gần biên […]

Read Article →

(Đế quốc)” Mỹ đang giẫy chết răng hàng ngày vẫn có hàng trăm hàng ngàn người di dân tìm đến :Vấn đề nhức đầu của nước Mỹ hiện nay(không kể bán hôn nhân giả do Vịt kìu chủ xướng ??? !

U.S. officials seeking to move migrants away from Texas border for processing By Abigail Hauslohner ,Nick Miroff andMaria Sacchetti May 17 Breaking point: Five hours of the migrant crush in Texas VIEW GRAPHIC Breaking point: […]

Read Article →