Không có tiền thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?”(LD)-Vụ bán đấu giá 600 tấn tiền xu !

Thống tri và quản trị Ngân hàng Nhà nước đấu giá hơn 600 tấn phế liệu tiền xu Mức giá khởi điểm cho lô phế liệu tiền xu là hơn […]

Read Article →