Trả ơn xứ sở cưu mang bằng cách “Vịt kìu thật gian lận làm hồ sơ làm Vịt kìu giả(đến xứ tư bản giẫy chết Mỹ) thu lợi.(có thể là đối tượng bị trục xuất vì phạm luật..)

Những cuộc hôn nhân giả đổi lấy thẻ xanh trên đất Mỹ minh hoạ Mùa xuân này, khi anh chồng hờ người Việt được chấp nhận định cư ở Mỹ, Tiffany sẽ […]

Read Article →