Người “bị dứt phép thông công gốc Huệ” nói về cổ vật(văn hoá/văn minh bị đánh cắp, mua bán vì là nguồn lợi to lớn cho túi tham của con người..) và câu chuyện “rơi lệ ở Franfurt”-Trần Đức Anh Sơn

RƠI LỆ Ở FRANKFURT Trần Đức Anh Sơn 1. Trong Bảo tàng Ứng dụng Frankfurt có trưng bày đầu một tượng Phật bằng đồng của Trung Hoa. Nét mặt pho […]

Read Article →