Những “hiện tượng NGÁO” hôm nay-ngoài ngáo đá,ngáo danh,ngáo tiền,ngáo mê tín,ngáo thần tượng…- đến :”Ngáo Trịnh Công Sơn – và môn Trịnh Công Sơn học “??!!

“Ngáo Trịnh Công Sơn /Trịnh Công Sơn học ?!” Tranh cãi về mở môn ‘Trịnh Công Sơn học’ trong trường đại học Sài Gòn Đề xuất mở môn “Trịnh Công […]

Read Article →