Chuyện Kontum :quan kách mệnh Phó BT kiêm Chủ Tịch HĐND Kontum(tự chuyển biến,suy thoái)quan hệ bất chính,nói tình cảm “chưa sâu “nhưng lại có sổ khám thai của đối tác !!!???

Tố Chủ tịch HĐND quan hệ “không trong sáng”: Bất ngờ sổ khám thai “Ba que xỏ lá ???” Anh Trung cho biết, tại buổi làm việc với UBKT tỉnh Kon […]

Read Article →