Tư bản cộng sản(XHCN) Tàu muốn bành trướng vai trò “sen đầm quốc tế”(danh từ bài học tập cải tạo)thay thế vai trò “sen đầm quốc tế của (đế quốc giẫy chết)Mỹ trên thế giới !!??

Xi Urges Joint Efforts in Seeking Open Economy BY AN BAIJIE | CHINA DAILY Leaders of China, Europe discuss multilateralism at meeting in Paris President Xi Jinping called on Tuesday for joint […]

Read Article →

Một ông Mỹ ,Mark A.Ashwill,trong số khoảng 100,000 người ngoại quốc sống và làm việc tại VN,viết về VN trong khi mỗi năm có hàng trăm ngàn người Việt tìm cách ra khỏi nước,mua nhà ,cho con cái du học,xin đinh cư tại Mỹ..!!

ý kiến ý cò Người Mỹ tại Việt Nam Thứ hai, 29/4/2019,  Mark A.Ashwill Khoảng thời gian tôi chu du ngoài quê hương mình chiếm đến hơn 40% cuộc đời. […]

Read Article →